Zaštita i očuvanje

Zaštita podrazumijeva primjenu znanstvenih spoznaja u svrhu očuvanja okoliša od gubitka, narušavanja ili zanemarivanja. Mi u Plavom svijetu smatramo da samo znanstveno istraživanje ne ispunjava našu predanost zaštiti okoliša. Zaštita podrazumijeva i proučavanje ljudskog utjecaja na okoliš te nastojanje izbjegavanja ili smanjivanja nepovoljnih učinaka.

Zaštita ne znači zabranu, već ravnotežu između održivog korištenja vrsta i staništa kao resursa i nastojanja da se oni očuvaju. Održivo korištenje ili održivi razvoj počiva na tri stupa društva: ekologiji, ekonomiji i sociologiji i samo dijalog među svim dionicima može osigurati dugotrajnu zaštitu hrvatskog Jadrana.

Želite li se priključiti Plavom svijetu u aktivnostima zaštite Jadranskog mora, pridružite nam se.