E-mail adrese

Molimo Vas da riječ AT zamijenite znakom @ u e-mail adresama

  Institut Plavi svijet
službena e-mail adresa, opće informacije
  info AT plavi-svijet.org  
         
  G. Draško Holcer, dr.sc.
  Predsjednik
  Drasko.Holcer AT plavi-svijet.org  
  G. Peter Mackelworth, dr.sc.
Direktor programa zaštite
  Peter.Mackelworth AT plavi-svijet.org  
  Gđa. Jelena Basta, prof.
Direktor programa edukacije
  Jelena.Basta AT plavi-svijet.org  
  Gđa.  Nikolina Rako Gospić, dr.sc.
Direktor programa znanosti
  Nikolina.Rako AT plavi-svijet.org  
  Gđa. Andrea Borić
Voditeljica edukacijskog centra 

  Andrea.Boric AT plavi-svijet.org  
  Gđa. Mateja Zekan, mr.sc. 
 Istraživač JPD-a 
  Mateja.Zekan AT plavi-svijet.org  
 

Gđa. Tihana Vučur, mag.oecl.et prot.nat.

Istraživač JPD-a

  Tihana.Vucur AT plavi-svijet.org  
  G. Grgur Pleslić, prof.
istraživač JPD-a
  Grgur.Pleslic AT plavi-svijet.org  
  G. Jure Miočić-Stošić, mag.oecl.et prot.nat.
istraživač JPD-a
  Jure.Miocic-Stosic AT plavi-svijet.org  
 

Gđa.  Maja Nimak-Wood, mr.sc.

članica UO

  Maja.Nimak AT plavi-svijet.org  
  G. Bojan Lazar, dr.sc. 
 član UO 
  Bojan.Lazar AT plavi-svijet.org  
       
     
         
  Info o programu Usvojite dupina   adopt AT plavi-svijet.org  
  Info o programu volontiranja   volunteer AT plavi-svijet.org  
  Info on Jadranskom projektu dupin   adp AT plavi-svijet.org  
  Info o Web trgovini   shop AT plavi-svijet.org  
  Webmaster   webmaster AT plavi-svijet.org